Όροι Χρήσης eshop.scholart.gr

Το eshop.scholart.gr και η ονομασία του διαδικτυακού τόπου ανήκει στην εταιρεία “SCHOLART A.E.” και είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων που αντιπροσωπεύει και διακινεί η SCHOLART A.E. στην Ελληνική αγορά. Οι επισκέπτες / χρήστες / αναγνώστες του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να ενημερωθούν για τους όρους χρήσης, τους οποίους παραθέτουμε στη συνέχεια. Από τη στιγμή που επισκέπτονται τις σελίδες του διαδικτυακού τόπου, θεωρείται αυτονόητο ότι έχουν αποδεχθεί πλήρως τους παρακάτω όρους, έχουν ενημερωθεί πλήρως για τις διαδικασίες χρήσης που προβλέπονται, αλλά και για το νομικό πλαίσιο που αφορά τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του.

Η Scholart A.E.διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η Scholart A.E. αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

O διαδικτυακός τόπος eshop.scholart.gr παρέχει στους επισκέπτες του όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία "SCHOLART" και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Η ανανέωση του περιεχομένου γίνεται ανάλογα με την ανάγκη που δημιουργείται κατά την απόλυτη κρίση της Scholart A.E.. Οικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από καταβολή κάθε είδους τελών, τηλεπικοινωνιακών επιβαρύνσεων ή άλλων επιβαρύνσεων κάθε είδους προς τρίτους (όπως χρονοχρεώσεις παραμονής στο Διαδίκτυο, τηλεπικοινωνιακά τέλη κλπ) αυτές ανήκουν στην αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών, οι οποίοι παράλληλα είναι απόλυτα υπεύθυνοι για τις επιλογές τους στην περιήγησή τους στο Διαδίκτυο, όπως επίσης για την προστασία του ψηφιακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού τους από κάθε είδους «ιούς», χρήση λογισμικού και κάθε είδους ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Στο eshop.scholart.gr υπάρχουν περιοχές στις οποίες ζητείται η αναγραφή προσωπικών και άλλων στοιχείων. Η κατάθεση των στοιχείων αυτών επιβεβαιώνεται και η χρήση τους αφορά μόνο και αποκλειστικά τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται. Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου eshop.scholart.gr  ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των ειδών μέσα από ανάλογες  ενδείξεις όπως ‘’διαθέσιμο’’, ‘’αναμένεται σύντομα’’.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης λαμβάνει επιβεβαίωση της παραγγελίας του, με τον σχετικό αριθμό παραγγελίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει επιστροφή κάποιου προϊόντος εντός 10 ημερών από την παράδοση.

Οι παρακάτω κανόνες ισχύουν για τυχόν επιστροφές:

Επιστροφή χρημάτων, στο πλήρες ποσό της παραγγελίας συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Το προϊόν είναι ελαττωματικό.

β) Το προϊόν που παραδόθηκε δεν ήταν το ίδιο με το προϊόν που παραγγέλθηκε μέσω του eshop.scholart.gr .

γ) Ο χρήστης επέλεξε να ακυρώσει την παραγγελία, προτού αποσταλεί το προϊόν.

Στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) ο χρήστης πρέπει να υποβάλει αποδείξεις, όπως φωτογραφία και αντίγραφο της παραγγελίας, έτσι ώστε η Εταιρεία "SCHOLART" να προβεί στην επιστροφή των χρημάτων.

Η επιστροφή των χρημάτων εφαρμόζεται στο ποσό των ειδών μείον το κόστος αποστολής αυτών και το κόστος της αντικαταβολής, αν υπάρχει, στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να ακυρώσει την παραγγελία του μετά την αποστολή των ειδών.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα, ελλιπή ή εμφανώς χρησιμοποιημένα, ο χρήστης χάνει το δικαίωμά του για αποζημίωση μερική ή ολική, αναλόγως της κατάστασης των ειδών.

Η επιστροφή των ειδών θα πραγματοποιείται αφού προηγηθεί συνεννόηση με την εταιρεία και στην περίπτωση επιστροφής των χρημάτων στον πελάτη, αν η πληρωμή έγινε μέσω πιστωτικής κάρτας, θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, εντός 10 ημερών από την αίτηση αποζημίωσης και αν η πληρωμή έγινε με μετρητά, με επιστροφή των χρημάτων του στον Τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή τους, τότε η εταιρεία δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την χρήση του διαδικτυακού τόπου eshop.scholart.gr  είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στον διαδικτυακό τόπο eshop.scholart.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Scholart A.E., που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. 

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ευθύνη τρίτων που τυχόν περιέχεται στον διαδικτυακό τόπο eshop.scholart.gr  ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση κάθε είδους περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή γίνεται διαθέσιμο με κάθε τρόπο από τους χρήστες του eshop.scholart.gr δεν ευθύνονται η ιδιοκτήτρια εταιρεία και οι μέτοχοι αυτής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του eshop.scholart.gr στο οποίο περιλαμβάνονται κείμενα, εικόνες, σχέδια, σχεδιαγράμματα, γραφικά, φωτογραφίες, υπηρεσίες και γενικά όλα τα ψηφιακά αρχεία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Τα σήματα και η ονομασία του Διαδικτυακού τόπου αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας "SCHOLART" . Είναι κατατεθειμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή / και διανομής με κάθε τρόπο. Όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μοναδικού αντιγράφου ή τμήματος του περιεχομένου που έχει επιλεγεί σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και πάντα χωρίς τη διαγραφή στοιχείων που καταδεικνύουν την προέλευσή του από το eshop.scholart.gr. Τονίζεται ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του eshop.scholart.gr και φέρουν σήματα αντίστοιχων εταιρειών, οργανισμών, φορέων, συνεργατών, ενώσεων, εκδόσεων, υπηρεσιών κλπ αποτελούν αποκλειστικά και μόνο δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Επομένως τυχόν ευθύνες που απορρέουν από την όποια χρήση αυτών των σημάτων από τρίτους δεν βαραίνει το eshop.scholart.gr  και την ιδιοκτήτρια εταιρεία. Ο χρήστης / μέλος / αναγνώστης αποδέχεται πλήρως ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, διακινεί, πωλεί, μεταπωλεί, εκμεταλλεύεται εμπορικά με κάθε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του eshop.scholart.gr.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του eshop.scholart.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση και ερμηνεία τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κάθε είδους σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη ή κάποιος όρος χρήσης έρχεται ή τυχόν θα έρθει σε αντίθεση προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να επηρεάζεται σε καμία περίπτωση η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Οι ανωτέρω όροι αποτελούν την αυτονόητη γνωστή και υποχρεωτικά εφαρμοστέα συμφωνία μεταξύ του eshop.scholart.gr και του χρήστη των διαδικτυακού αυτού τόπου και των υπηρεσιών του και είναι δεσμευτική μόνο προς αυτούς. Τροποποίηση όρων της παρούσης λαμβάνεται υπόψη μόνο στην περίπτωση που έχει διατυπωθεί εγγράφως και έχει ενσωματωθεί σε αυτούς τους όρους χρήσης, οι οποίοι αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο eshop.scholart.gr.

Product added to compare.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου μας.