ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Απόρρητο των δεδομένων

Η προστασία των απόρρητων δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για εμάς και σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία σας πάντοτε προστατεύονται όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

Η ιστοσελίδα της SCHOLART A.E. μπορεί να περιέχει διασυνδέσεις με άλλες εταιρείες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η δική μας πολιτική απορρήτου.

Η SCHOLART A.E. εγγυάται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων, με τη διαβεβαίωση ότι το προσωπικό μας διατηρεί υποχρέωση εμπιστευτικότητας, ότι τα μέτρα ασφαλείας μας συμμορφώνονται με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και ότι ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την "Πολιτική Απορρήτου".

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε μέσω της ιστοσελίδας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονικές διευθύνσεις) θα επεξεργαστούν μόνο για επικοινωνία μαζί σας και μόνο για το σκοπό που εσείς οικειοθελώς μας δώσατε τα δεδομένα (π.χ. μέσω φόρμας εισαγωγής στοιχείων). Αυτά τα δεδομένα κατ' αρχάς χρησιμοποιούνται για να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα περιστασιακά για να σας ενημερώσουμε για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες και για άλλες υπηρεσίες που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν, εφόσον έχετε ρητά συναινέσει για αυτές. Μπορείτε οποτεδήποτε να φέρετε αντίρρηση στη χρήση προσωπικών σας δεδομένων.  Βεβαιώνουμε ότι δεν δίνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το κάνουμε και αυτό είναι ουσιώδες για την εκτέλεση σύμβασης (π.χ. στο πλαίσιο μεταφοράς πληρωμής μέσω εταιρειών πιστωτικών καρτών) ή αν μας δώσετε ρητή συγκατάθεση. Στο βαθμό που χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για την εκτέλεση και διεκπεραίωση διαδικασιών, οι συμβατικές σχέσεις συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

Σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί πρόσθετα (plug-ins) για σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν έχουμε καμία επιρροή στον τύπο και την έκταση των δεδομένων που συλλέγονται από τα κοινωνικά δίκτυα. Ο λόγος και ο σκοπός συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματά τους και ο καθορισμός επιλογών για την προστασία των απορρήτων σας, μπορεί να αναζητηθεί στην πολιτική απορρήτου των αντίστοιχων κοινωνικών δικτύων.